Το καλύτερο ελληνικό site για το Football Manager

Moderators: dforlan9, Jake13, Moderators

 
User avatar
nik_33
Asst Researcher AEK - Staff
Asst Researcher AEK - Staff
Topic Author
Posts: 15235
Joined: Thu Dec 08, 2005 8:24 pm
Status: Survive

Re: FMV'13 Logos

Sun Jun 23, 2013 1:10 am

Ήταν και πάνω στο παλιό της Σεβίλλης αν θυμάμαι καλά.
 
User avatar
skerzos
Football Demi-God
Football Demi-God
Posts: 15032
Joined: Wed Jul 30, 2008 6:42 pm
Αγαπημένη Ομάδα: Celtic, Liverpool

Re: FMV'13 Logos

Sun Jun 23, 2013 9:42 am

Τα Ρουμανικα logos δεν δουλευουν στο normal, γιατι εχει λαθος το config.
Ανοιξτε το, σβηστε τα παντα και καντε copy ολο το παρακατω.

<record>
	<!-- resource manager options -->

	<!-- don't preload anything in this folder -->
	<boolean id="preload" value="false"/>

	<!-- turn off auto mapping -->
	<boolean id="amap" value="false"/>

	<!-- picture mappings -->
	<!-- the following XML maps pictures inside this folder into other positions
		in the resource system, which allows this folder to be dropped into any
		place in the graphics folder and still have the game pick up the graphics
		files from the correct places
	-->

	<list id="maps">
		<!-- Generated by FM Graphics Configurator, by HMan -->
		<record from="1300954" to="graphics/pictures/comp/1300954/logo"/>
		<record from="1300956" to="graphics/pictures/comp/1300956/logo"/>
		<record from="1300962" to="graphics/pictures/comp/1300962/logo"/>
		<record from="1300964" to="graphics/pictures/comp/1300964/logo"/>
		<record from="138153" to="graphics/pictures/comp/138153/logo"/>
		<record from="1498" to="graphics/pictures/comp/1498/logo"/>
		<record from="1499" to="graphics/pictures/comp/1499/logo"/>
		<record from="1500" to="graphics/pictures/comp/1500/logo"/>
		<record from="1501" to="graphics/pictures/comp/1501/logo"/>
		<record from="1502" to="graphics/pictures/comp/1502/logo"/>
		<record from="1503" to="graphics/pictures/comp/1503/logo"/>
		<record from="1504" to="graphics/pictures/comp/1504/logo"/>
		<record from="1507" to="graphics/pictures/comp/1507/logo"/>
		<record from="1508" to="graphics/pictures/comp/1508/logo"/>
		<record from="1510" to="graphics/pictures/comp/1510/logo"/>
		<record from="1512" to="graphics/pictures/comp/1512/logo"/>
		<record from="1513" to="graphics/pictures/comp/1513/logo"/>
		<record from="1514" to="graphics/pictures/comp/1514/logo"/>
		<record from="1515" to="graphics/pictures/comp/1515/logo"/>
		<record from="57000104" to="graphics/pictures/comp/57000104/logo"/>
		<record from="57000108" to="graphics/pictures/comp/57000108/logo"/>
		<record from="57000114" to="graphics/pictures/comp/57000114/logo"/>
		<record from="57000247" to="graphics/pictures/comp/57000247/logo"/>
		<record from="57000248" to="graphics/pictures/comp/57000248/logo"/>
		<record from="57000252" to="graphics/pictures/comp/57000252/logo"/>
		<record from="57000254" to="graphics/pictures/comp/57000254/logo"/>
		<record from="57000258" to="graphics/pictures/comp/57000258/logo"/>
		<record from="57000342" to="graphics/pictures/comp/57000342/logo"/>
		<record from="57000765" to="graphics/pictures/comp/57000765/logo"/>
		<record from="57000777" to="graphics/pictures/comp/57000777/logo"/>
		<record from="57000781" to="graphics/pictures/comp/57000781/logo"/>
		<record from="57000784" to="graphics/pictures/comp/57000784/logo"/>
		<record from="57002786" to="graphics/pictures/comp/57002786/logo"/>
		<record from="57003600" to="graphics/pictures/comp/57003600/logo"/>
		<record from="57003602" to="graphics/pictures/comp/57003602/logo"/>
		<record from="57007199" to="graphics/pictures/comp/57007199/logo"/>
		<record from="57007201" to="graphics/pictures/comp/57007201/logo"/>
		<record from="57007496" to="graphics/pictures/comp/57007496/logo"/>
		<record from="57007497" to="graphics/pictures/comp/57007497/logo"/>
		<record from="57007623" to="graphics/pictures/comp/57007623/logo"/>
		<record from="57007927" to="graphics/pictures/comp/57007927/logo"/>
		<record from="57009156" to="graphics/pictures/comp/57009156/logo"/>
		<record from="57009606" to="graphics/pictures/comp/57009606/logo"/>
		<record from="57010475" to="graphics/pictures/comp/57010475/logo"/>
		<record from="57010631" to="graphics/pictures/comp/57010631/logo"/>
		<record from="57015191" to="graphics/pictures/comp/57015191/logo"/>
		<record from="57015192" to="graphics/pictures/comp/57015192/logo"/>
		<record from="57015194" to="graphics/pictures/comp/57015194/logo"/>
		<record from="57015197" to="graphics/pictures/comp/57015197/logo"/>
		<record from="57015199" to="graphics/pictures/comp/57015199/logo"/>
		<record from="57015200" to="graphics/pictures/comp/57015200/logo"/>
		<record from="57015202" to="graphics/pictures/comp/57015202/logo"/>
		<record from="57015210" to="graphics/pictures/comp/57015210/logo"/>
		<record from="57015218" to="graphics/pictures/comp/57015218/logo"/>
		<record from="57015312" to="graphics/pictures/comp/57015312/logo"/>
		<record from="57024436" to="graphics/pictures/comp/57024436/logo"/>
		<record from="57026313" to="graphics/pictures/comp/57026313/logo"/>
		<record from="57029767" to="graphics/pictures/comp/57029767/logo"/>
		<record from="57030950" to="graphics/pictures/comp/57030950/logo"/>
		<record from="57031062" to="graphics/pictures/comp/57031062/logo"/>
		<record from="57031662" to="graphics/pictures/comp/57031662/logo"/>
		<record from="57031846" to="graphics/pictures/comp/57031846/logo"/>
		<record from="57031864" to="graphics/pictures/comp/57031864/logo"/>
		<record from="57031881" to="graphics/pictures/comp/57031881/logo"/>
		<record from="57031886" to="graphics/pictures/comp/57031886/logo"/>
		<record from="57031920" to="graphics/pictures/comp/57031920/logo"/>
		<record from="57032249" to="graphics/pictures/comp/57032249/logo"/>
		<record from="57032310" to="graphics/pictures/comp/57032310/logo"/>
		<record from="57032372" to="graphics/pictures/comp/57032372/logo"/>
		<record from="57032378" to="graphics/pictures/comp/57032378/logo"/>
		<record from="57034144" to="graphics/pictures/comp/57034144/logo"/>
		<record from="57034145" to="graphics/pictures/comp/57034145/logo"/>
		<record from="57034146" to="graphics/pictures/comp/57034146/logo"/>
		<record from="57034148" to="graphics/pictures/comp/57034148/logo"/>
		<record from="57034160" to="graphics/pictures/comp/57034160/logo"/>
		<record from="57034186" to="graphics/pictures/comp/57034186/logo"/>
		<record from="57034196" to="graphics/pictures/comp/57034196/logo"/>
		<record from="57035977" to="graphics/pictures/comp/57035977/logo"/>
		<record from="57036012" to="graphics/pictures/comp/57036012/logo"/>
		<record from="57036024" to="graphics/pictures/comp/57036024/logo"/>
		<record from="57036216" to="graphics/pictures/comp/57036216/logo"/>
		<record from="57036463" to="graphics/pictures/comp/57036463/logo"/>
		<record from="57036465" to="graphics/pictures/comp/57036465/logo"/>
		<record from="57044148" to="graphics/pictures/comp/57044148/logo"/>
		<record from="57044164" to="graphics/pictures/comp/57044164/logo"/>
		<record from="57044255" to="graphics/pictures/comp/57044255/logo"/>
		<record from="57047936" to="graphics/pictures/comp/57047936/logo"/>
		<record from="57048105" to="graphics/pictures/comp/57048105/logo"/>
		<record from="57048144" to="graphics/pictures/comp/57048144/logo"/>
		<record from="57048223" to="graphics/pictures/comp/57048223/logo"/>
		<record from="57048269" to="graphics/pictures/comp/57048269/logo"/>
		<record from="57048390" to="graphics/pictures/comp/57048390/logo"/>
		<record from="57048425" to="graphics/pictures/comp/57048425/logo"/>
		<record from="57048447" to="graphics/pictures/comp/57048447/logo"/>
		<record from="57048456" to="graphics/pictures/comp/57048456/logo"/>
		<record from="57048467" to="graphics/pictures/comp/57048467/logo"/>
		<record from="57048476" to="graphics/pictures/comp/57048476/logo"/>
		<record from="57048550" to="graphics/pictures/comp/57048550/logo"/>
		<record from="57048603" to="graphics/pictures/comp/57048603/logo"/>
		<record from="57048609" to="graphics/pictures/comp/57048609/logo"/>
		<record from="57048619" to="graphics/pictures/comp/57048619/logo"/>
		<record from="57048644" to="graphics/pictures/comp/57048644/logo"/>
		<record from="57048645" to="graphics/pictures/comp/57048645/logo"/>
		<record from="57048648" to="graphics/pictures/comp/57048648/logo"/>
		<record from="57048678" to="graphics/pictures/comp/57048678/logo"/>
		<record from="57048685" to="graphics/pictures/comp/57048685/logo"/>
		<record from="57048688" to="graphics/pictures/comp/57048688/logo"/>
		<record from="57048689" to="graphics/pictures/comp/57048689/logo"/>
		<record from="57048690" to="graphics/pictures/comp/57048690/logo"/>
		<record from="57048696" to="graphics/pictures/comp/57048696/logo"/>
		<record from="57048699" to="graphics/pictures/comp/57048699/logo"/>
		<record from="57048706" to="graphics/pictures/comp/57048706/logo"/>
		<record from="57048709" to="graphics/pictures/comp/57048709/logo"/>
		<record from="57048723" to="graphics/pictures/comp/57048723/logo"/>
		<record from="57048724" to="graphics/pictures/comp/57048724/logo"/>
		<record from="57048727" to="graphics/pictures/comp/57048727/logo"/>
		<record from="57048728" to="graphics/pictures/comp/57048728/logo"/>
		<record from="57048730" to="graphics/pictures/comp/57048730/logo"/>
		<record from="57049488" to="graphics/pictures/comp/57049488/logo"/>
		<record from="57049489" to="graphics/pictures/comp/57049489/logo"/>
		<record from="57049859" to="graphics/pictures/comp/57049859/logo"/>
		<record from="57049997" to="graphics/pictures/comp/57049997/logo"/>
		<record from="57050044" to="graphics/pictures/comp/57050044/logo"/>
		<record from="57050084" to="graphics/pictures/comp/57050084/logo"/>
		<record from="57050101" to="graphics/pictures/comp/57050101/logo"/>
		<record from="57050109" to="graphics/pictures/comp/57050109/logo"/>
		<record from="57050163" to="graphics/pictures/comp/57050163/logo"/>
		<record from="57050174" to="graphics/pictures/comp/57050174/logo"/>
		<record from="57050183" to="graphics/pictures/comp/57050183/logo"/>
		<record from="57050198" to="graphics/pictures/comp/57050198/logo"/>
		<record from="57050200" to="graphics/pictures/comp/57050200/logo"/>
		<record from="57050219" to="graphics/pictures/comp/57050219/logo"/>
		<record from="57050227" to="graphics/pictures/comp/57050227/logo"/>
		<record from="57050228" to="graphics/pictures/comp/57050228/logo"/>
		<record from="57050239" to="graphics/pictures/comp/57050239/logo"/>
		<record from="57050241" to="graphics/pictures/comp/57050241/logo"/>
		<record from="57050300" to="graphics/pictures/comp/57050300/logo"/>
		<record from="57050303" to="graphics/pictures/comp/57050303/logo"/>
		<record from="57050305" to="graphics/pictures/comp/57050305/logo"/>
		<record from="57053351" to="graphics/pictures/comp/57053351/logo"/>
		<record from="57053401" to="graphics/pictures/comp/57053401/logo"/>
		<record from="57053414" to="graphics/pictures/comp/57053414/logo"/>
		<record from="57053532" to="graphics/pictures/comp/57053532/logo"/>
		<record from="57053599" to="graphics/pictures/comp/57053599/logo"/>
		<record from="57053602" to="graphics/pictures/comp/57053602/logo"/>
		<record from="57053605" to="graphics/pictures/comp/57053605/logo"/>
		<record from="57053624" to="graphics/pictures/comp/57053624/logo"/>
		<record from="57054959" to="graphics/pictures/comp/57054959/logo"/>
		<record from="57054960" to="graphics/pictures/comp/57054960/logo"/>
		<record from="57055056" to="graphics/pictures/comp/57055056/logo"/>
		<record from="57057193" to="graphics/pictures/comp/57057193/logo"/>
		<record from="57057205" to="graphics/pictures/comp/57057205/logo"/>
		<record from="57057211" to="graphics/pictures/comp/57057211/logo"/>
		<record from="57057213" to="graphics/pictures/comp/57057213/logo"/>
		<record from="57057217" to="graphics/pictures/comp/57057217/logo"/>
		<record from="57057223" to="graphics/pictures/comp/57057223/logo"/>
		<record from="57057231" to="graphics/pictures/comp/57057231/logo"/>
		<record from="57057233" to="graphics/pictures/comp/57057233/logo"/>
		<record from="57057235" to="graphics/pictures/comp/57057235/logo"/>
		<record from="57057239" to="graphics/pictures/comp/57057239/logo"/>
		<record from="57057243" to="graphics/pictures/comp/57057243/logo"/>
		<record from="57057245" to="graphics/pictures/comp/57057245/logo"/>
		<record from="57057251" to="graphics/pictures/comp/57057251/logo"/>
		<record from="57057258" to="graphics/pictures/comp/57057258/logo"/>
		<record from="57057266" to="graphics/pictures/comp/57057266/logo"/>
		<record from="57057276" to="graphics/pictures/comp/57057276/logo"/>
		<record from="57057282" to="graphics/pictures/comp/57057282/logo"/>
		<record from="57059828" to="graphics/pictures/comp/57059828/logo"/>
		<record from="57059829" to="graphics/pictures/comp/57059829/logo"/>
		<record from="57059834" to="graphics/pictures/comp/57059834/logo"/>
		<record from="57059835" to="graphics/pictures/comp/57059835/logo"/>
		<record from="57059836" to="graphics/pictures/comp/57059836/logo"/>
		<record from="57059840" to="graphics/pictures/comp/57059840/logo"/>
		<record from="57059843" to="graphics/pictures/comp/57059843/logo"/>
		<record from="57059844" to="graphics/pictures/comp/57059844/logo"/>
		<record from="57059848" to="graphics/pictures/comp/57059848/logo"/>
		<record from="57059851" to="graphics/pictures/comp/57059851/logo"/>
		<record from="57061063" to="graphics/pictures/comp/57061063/logo"/>
		<record from="57061066" to="graphics/pictures/comp/57061066/logo"/>
		<record from="57061067" to="graphics/pictures/comp/57061067/logo"/>
		<record from="57061069" to="graphics/pictures/comp/57061069/logo"/>
		<record from="57061074" to="graphics/pictures/comp/57061074/logo"/>
		<record from="57061080" to="graphics/pictures/comp/57061080/logo"/>
		<record from="57061082" to="graphics/pictures/comp/57061082/logo"/>
		<record from="57061083" to="graphics/pictures/comp/57061083/logo"/>
		<record from="57061090" to="graphics/pictures/comp/57061090/logo"/>
		<record from="57061097" to="graphics/pictures/comp/57061097/logo"/>
		<record from="57061099" to="graphics/pictures/comp/57061099/logo"/>
		<record from="57061101" to="graphics/pictures/comp/57061101/logo"/>
		<record from="57061116" to="graphics/pictures/comp/57061116/logo"/>
		<record from="57061117" to="graphics/pictures/comp/57061117/logo"/>
		<record from="57061123" to="graphics/pictures/comp/57061123/logo"/>
		<record from="57061134" to="graphics/pictures/comp/57061134/logo"/>
		<record from="57061140" to="graphics/pictures/comp/57061140/logo"/>
		<record from="57061145" to="graphics/pictures/comp/57061145/logo"/>
		<record from="57061147" to="graphics/pictures/comp/57061147/logo"/>
		<record from="57061148" to="graphics/pictures/comp/57061148/logo"/>
		<record from="57061161" to="graphics/pictures/comp/57061161/logo"/>
		<record from="57061175" to="graphics/pictures/comp/57061175/logo"/>
		<record from="57061178" to="graphics/pictures/comp/57061178/logo"/>
		<record from="57061194" to="graphics/pictures/comp/57061194/logo"/>
		<record from="57061200" to="graphics/pictures/comp/57061200/logo"/>
		<record from="57061201" to="graphics/pictures/comp/57061201/logo"/>
		<record from="57061202" to="graphics/pictures/comp/57061202/logo"/>
		<record from="57061203" to="graphics/pictures/comp/57061203/logo"/>
		<record from="57061206" to="graphics/pictures/comp/57061206/logo"/>
		<record from="57061214" to="graphics/pictures/comp/57061214/logo"/>
		<record from="57061218" to="graphics/pictures/comp/57061218/logo"/>
		<record from="57061221" to="graphics/pictures/comp/57061221/logo"/>
		<record from="57061226" to="graphics/pictures/comp/57061226/logo"/>
		<record from="57061228" to="graphics/pictures/comp/57061228/logo"/>
		<record from="57061231" to="graphics/pictures/comp/57061231/logo"/>
		<record from="57062710" to="graphics/pictures/comp/57062710/logo"/>
		<record from="57065134" to="graphics/pictures/comp/57065134/logo"/>
		<record from="57065139" to="graphics/pictures/comp/57065139/logo"/>
		<record from="57065150" to="graphics/pictures/comp/57065150/logo"/>
		<record from="57065159" to="graphics/pictures/comp/57065159/logo"/>
		<record from="57065161" to="graphics/pictures/comp/57065161/logo"/>
		<record from="57065176" to="graphics/pictures/comp/57065176/logo"/>
		<record from="57065199" to="graphics/pictures/comp/57065199/logo"/>
		<record from="57065201" to="graphics/pictures/comp/57065201/logo"/>
		<record from="57065203" to="graphics/pictures/comp/57065203/logo"/>
		<record from="57065205" to="graphics/pictures/comp/57065205/logo"/>
		<record from="57065209" to="graphics/pictures/comp/57065209/logo"/>
		<record from="57065211" to="graphics/pictures/comp/57065211/logo"/>
		<record from="57065235" to="graphics/pictures/comp/57065235/logo"/>
		<record from="57065250" to="graphics/pictures/comp/57065250/logo"/>
		<record from="57065252" to="graphics/pictures/comp/57065252/logo"/>
		<record from="57065279" to="graphics/pictures/comp/57065279/logo"/>
		<record from="57065294" to="graphics/pictures/comp/57065294/logo"/>
		<record from="57065309" to="graphics/pictures/comp/57065309/logo"/>
		<record from="57065342" to="graphics/pictures/comp/57065342/logo"/>
		<record from="57065347" to="graphics/pictures/comp/57065347/logo"/>
		<record from="57065373" to="graphics/pictures/comp/57065373/logo"/>
		<record from="57065385" to="graphics/pictures/comp/57065385/logo"/>
		<record from="57065387" to="graphics/pictures/comp/57065387/logo"/>
		<record from="57065389" to="graphics/pictures/comp/57065389/logo"/>
		<record from="57065391" to="graphics/pictures/comp/57065391/logo"/>
		<record from="57065406" to="graphics/pictures/comp/57065406/logo"/>
		<record from="57065427" to="graphics/pictures/comp/57065427/logo"/>
		<record from="57065431" to="graphics/pictures/comp/57065431/logo"/>
		<record from="57065439" to="graphics/pictures/comp/57065439/logo"/>
		<record from="57065441" to="graphics/pictures/comp/57065441/logo"/>
		<record from="57065444" to="graphics/pictures/comp/57065444/logo"/>
		<record from="57065452" to="graphics/pictures/comp/57065452/logo"/>
		<record from="57065461" to="graphics/pictures/comp/57065461/logo"/>
		<record from="57065467" to="graphics/pictures/comp/57065467/logo"/>
		<record from="57065471" to="graphics/pictures/comp/57065471/logo"/>
		<record from="57065505" to="graphics/pictures/comp/57065505/logo"/>
		<record from="57065513" to="graphics/pictures/comp/57065513/logo"/>
		<record from="57065516" to="graphics/pictures/comp/57065516/logo"/>
		<record from="57065518" to="graphics/pictures/comp/57065518/logo"/>
		<record from="57065525" to="graphics/pictures/comp/57065525/logo"/>
		<record from="57065529" to="graphics/pictures/comp/57065529/logo"/>
		<record from="57065537" to="graphics/pictures/comp/57065537/logo"/>
		<record from="57065573" to="graphics/pictures/comp/57065573/logo"/>
		<record from="57065585" to="graphics/pictures/comp/57065585/logo"/>
		<record from="57065587" to="graphics/pictures/comp/57065587/logo"/>
		<record from="57065589" to="graphics/pictures/comp/57065589/logo"/>
		<record from="57065594" to="graphics/pictures/comp/57065594/logo"/>
		<record from="57065596" to="graphics/pictures/comp/57065596/logo"/>
		<record from="57065598" to="graphics/pictures/comp/57065598/logo"/>
		<record from="57065600" to="graphics/pictures/comp/57065600/logo"/>
		<record from="57065602" to="graphics/pictures/comp/57065602/logo"/>
		<record from="57065604" to="graphics/pictures/comp/57065604/logo"/>
		<record from="57065606" to="graphics/pictures/comp/57065606/logo"/>
		<record from="57065610" to="graphics/pictures/comp/57065610/logo"/>
		<record from="57065612" to="graphics/pictures/comp/57065612/logo"/>
		<record from="57065617" to="graphics/pictures/comp/57065617/logo"/>
		<record from="57065621" to="graphics/pictures/comp/57065621/logo"/>
		<record from="57065625" to="graphics/pictures/comp/57065625/logo"/>
		<record from="57065627" to="graphics/pictures/comp/57065627/logo"/>
		<record from="57065629" to="graphics/pictures/comp/57065629/logo"/>
		<record from="57065631" to="graphics/pictures/comp/57065631/logo"/>
		<record from="57066487" to="graphics/pictures/comp/57066487/logo"/>
		<record from="57066533" to="graphics/pictures/comp/57066533/logo"/>
		<record from="57066548" to="graphics/pictures/comp/57066548/logo"/>
		<record from="57066582" to="graphics/pictures/comp/57066582/logo"/>
		<record from="57066631" to="graphics/pictures/comp/57066631/logo"/>
		<record from="57066677" to="graphics/pictures/comp/57066677/logo"/>
		<record from="57066696" to="graphics/pictures/comp/57066696/logo"/>
		<record from="57066698" to="graphics/pictures/comp/57066698/logo"/>
		<record from="57066724" to="graphics/pictures/comp/57066724/logo"/>
		<record from="57066725" to="graphics/pictures/comp/57066725/logo"/>
		<record from="57066730" to="graphics/pictures/comp/57066730/logo"/>
		<record from="57068864" to="graphics/pictures/comp/57068864/logo"/>
		<record from="57068884" to="graphics/pictures/comp/57068884/logo"/>
		<record from="57068894" to="graphics/pictures/comp/57068894/logo"/>
		<record from="57068937" to="graphics/pictures/comp/57068937/logo"/>
		<record from="57068940" to="graphics/pictures/comp/57068940/logo"/>
		<record from="57069118" to="graphics/pictures/comp/57069118/logo"/>
		<record from="57069352" to="graphics/pictures/comp/57069352/logo"/>
		<record from="57069355" to="graphics/pictures/comp/57069355/logo"/>
		<record from="57069358" to="graphics/pictures/comp/57069358/logo"/>
		<record from="57069363" to="graphics/pictures/comp/57069363/logo"/>
		<record from="57069377" to="graphics/pictures/comp/57069377/logo"/>
		<record from="57069387" to="graphics/pictures/comp/57069387/logo"/>
		<record from="57069452" to="graphics/pictures/comp/57069452/logo"/>
		<record from="57071625" to="graphics/pictures/comp/57071625/logo"/>
		<record from="57071627" to="graphics/pictures/comp/57071627/logo"/>
		<record from="57071671" to="graphics/pictures/comp/57071671/logo"/>
		<record from="57071683" to="graphics/pictures/comp/57071683/logo"/>
		<record from="57071704" to="graphics/pictures/comp/57071704/logo"/>
		<record from="57071720" to="graphics/pictures/comp/57071720/logo"/>
		<record from="57071727" to="graphics/pictures/comp/57071727/logo"/>
		<record from="57071755" to="graphics/pictures/comp/57071755/logo"/>
		<record from="57071769" to="graphics/pictures/comp/57071769/logo"/>
		<record from="57071779" to="graphics/pictures/comp/57071779/logo"/>
		<record from="57071789" to="graphics/pictures/comp/57071789/logo"/>
		<record from="57071813" to="graphics/pictures/comp/57071813/logo"/>
		<record from="57071940" to="graphics/pictures/comp/57071940/logo"/>
		<record from="57071977" to="graphics/pictures/comp/57071977/logo"/>
		<record from="57071979" to="graphics/pictures/comp/57071979/logo"/>
		<record from="57072052" to="graphics/pictures/comp/57072052/logo"/>
		<record from="57072054" to="graphics/pictures/comp/57072054/logo"/>
		<record from="57072060" to="graphics/pictures/comp/57072060/logo"/>
		<record from="57072125" to="graphics/pictures/comp/57072125/logo"/>
		<record from="57072147" to="graphics/pictures/comp/57072147/logo"/>
		<record from="57072159" to="graphics/pictures/comp/57072159/logo"/>
		<record from="57072161" to="graphics/pictures/comp/57072161/logo"/>
		<record from="57072163" to="graphics/pictures/comp/57072163/logo"/>
		<record from="57072172" to="graphics/pictures/comp/57072172/logo"/>
		<record from="57072305" to="graphics/pictures/comp/57072305/logo"/>
		<record from="57072308" to="graphics/pictures/comp/57072308/logo"/>
		<record from="57072320" to="graphics/pictures/comp/57072320/logo"/>
		<record from="57072329" to="graphics/pictures/comp/57072329/logo"/>
		<record from="57072335" to="graphics/pictures/comp/57072335/logo"/>
		<record from="57072344" to="graphics/pictures/comp/57072344/logo"/>
		<record from="57072372" to="graphics/pictures/comp/57072372/logo"/>
		<record from="57072374" to="graphics/pictures/comp/57072374/logo"/>
		<record from="57072376" to="graphics/pictures/comp/57072376/logo"/>
		<record from="57072387" to="graphics/pictures/comp/57072387/logo"/>
		<record from="57072391" to="graphics/pictures/comp/57072391/logo"/>
		<record from="57072393" to="graphics/pictures/comp/57072393/logo"/>
		<record from="57072432" to="graphics/pictures/comp/57072432/logo"/>
		<record from="57072442" to="graphics/pictures/comp/57072442/logo"/>
		<record from="57072487" to="graphics/pictures/comp/57072487/logo"/>
		<record from="57072518" to="graphics/pictures/comp/57072518/logo"/>
		<record from="57072533" to="graphics/pictures/comp/57072533/logo"/>
		<record from="57072561" to="graphics/pictures/comp/57072561/logo"/>
		<record from="57072569" to="graphics/pictures/comp/57072569/logo"/>
		<record from="57075245" to="graphics/pictures/comp/57075245/logo"/>
		<record from="57075260" to="graphics/pictures/comp/57075260/logo"/>
		<record from="57075280" to="graphics/pictures/comp/57075280/logo"/>
		<record from="57075288" to="graphics/pictures/comp/57075288/logo"/>
		<record from="57075292" to="graphics/pictures/comp/57075292/logo"/>
		<record from="57075302" to="graphics/pictures/comp/57075302/logo"/>
		<record from="57076741" to="graphics/pictures/comp/57076741/logo"/>
		<record from="57076745" to="graphics/pictures/comp/57076745/logo"/>
		<record from="57076749" to="graphics/pictures/comp/57076749/logo"/>
		<record from="57076751" to="graphics/pictures/comp/57076751/logo"/>
		<record from="57076759" to="graphics/pictures/comp/57076759/logo"/>
		<record from="57076761" to="graphics/pictures/comp/57076761/logo"/>
		<record from="57076763" to="graphics/pictures/comp/57076763/logo"/>
		<record from="57076765" to="graphics/pictures/comp/57076765/logo"/>
		<record from="57076767" to="graphics/pictures/comp/57076767/logo"/>
		<record from="57076769" to="graphics/pictures/comp/57076769/logo"/>
		<record from="57076771" to="graphics/pictures/comp/57076771/logo"/>
		<record from="57076773" to="graphics/pictures/comp/57076773/logo"/>
		<record from="57076777" to="graphics/pictures/comp/57076777/logo"/>
		<record from="57076785" to="graphics/pictures/comp/57076785/logo"/>
		<record from="57076787" to="graphics/pictures/comp/57076787/logo"/>
		<record from="57076790" to="graphics/pictures/comp/57076790/logo"/>
		<record from="57076830" to="graphics/pictures/comp/57076830/logo"/>
		<record from="57076841" to="graphics/pictures/comp/57076841/logo"/>
		<record from="57076847" to="graphics/pictures/comp/57076847/logo"/>
		<record from="57076867" to="graphics/pictures/comp/57076867/logo"/>
		<record from="57076876" to="graphics/pictures/comp/57076876/logo"/>
		<record from="57077249" to="graphics/pictures/comp/57077249/logo"/>
		<record from="57078953" to="graphics/pictures/comp/57078953/logo"/>
		<record from="57080185" to="graphics/pictures/comp/57080185/logo"/>
		<record from="57080206" to="graphics/pictures/comp/57080206/logo"/>
		<record from="57080439" to="graphics/pictures/comp/57080439/logo"/>
		<record from="57080443" to="graphics/pictures/comp/57080443/logo"/>
		<record from="57080816" to="graphics/pictures/comp/57080816/logo"/>
		<record from="57080965" to="graphics/pictures/comp/57080965/logo"/>
		<record from="57081117" to="graphics/pictures/comp/57081117/logo"/>
		<record from="57081685" to="graphics/pictures/comp/57081685/logo"/>
		<record from="57082714" to="graphics/pictures/comp/57082714/logo"/>
		<record from="57082720" to="graphics/pictures/comp/57082720/logo"/>
		<record from="57084230" to="graphics/pictures/comp/57084230/logo"/>
		<record from="57084234" to="graphics/pictures/comp/57084234/logo"/>
		<record from="57084242" to="graphics/pictures/comp/57084242/logo"/>
		<record from="57084244" to="graphics/pictures/comp/57084244/logo"/>
		<record from="57086179" to="graphics/pictures/comp/57086179/logo"/>
		<record from="57086204" to="graphics/pictures/comp/57086204/logo"/>
		<record from="57086276" to="graphics/pictures/comp/57086276/logo"/>
		<record from="57086421" to="graphics/pictures/comp/57086421/logo"/>
		<record from="57086423" to="graphics/pictures/comp/57086423/logo"/>
		<record from="57086427" to="graphics/pictures/comp/57086427/logo"/>
		<record from="57086437" to="graphics/pictures/comp/57086437/logo"/>
		<record from="57086441" to="graphics/pictures/comp/57086441/logo"/>
		<record from="57086445" to="graphics/pictures/comp/57086445/logo"/>
		<record from="57086449" to="graphics/pictures/comp/57086449/logo"/>
		<record from="57086457" to="graphics/pictures/comp/57086457/logo"/>
		<record from="57086465" to="graphics/pictures/comp/57086465/logo"/>
		<record from="57086489" to="graphics/pictures/comp/57086489/logo"/>
		<record from="57086499" to="graphics/pictures/comp/57086499/logo"/>
		<record from="57086514" to="graphics/pictures/comp/57086514/logo"/>
		<record from="57086529" to="graphics/pictures/comp/57086529/logo"/>
		<record from="57086531" to="graphics/pictures/comp/57086531/logo"/>
		<record from="57086559" to="graphics/pictures/comp/57086559/logo"/>
		<record from="57086572" to="graphics/pictures/comp/57086572/logo"/>
		<record from="57086574" to="graphics/pictures/comp/57086574/logo"/>
		<record from="57086577" to="graphics/pictures/comp/57086577/logo"/>
		<record from="57086579" to="graphics/pictures/comp/57086579/logo"/>
		<record from="57086583" to="graphics/pictures/comp/57086583/logo"/>
		<record from="57086615" to="graphics/pictures/comp/57086615/logo"/>
		<record from="57088047" to="graphics/pictures/comp/57088047/logo"/>
		<record from="57088199" to="graphics/pictures/comp/57088199/logo"/>
		<record from="57088209" to="graphics/pictures/comp/57088209/logo"/>
		<record from="57088280" to="graphics/pictures/comp/57088280/logo"/>
		<record from="57088286" to="graphics/pictures/comp/57088286/logo"/>
		<record from="57088289" to="graphics/pictures/comp/57088289/logo"/>
		<record from="57088306" to="graphics/pictures/comp/57088306/logo"/>
		<record from="57088310" to="graphics/pictures/comp/57088310/logo"/>
		<record from="57099059" to="graphics/pictures/comp/57099059/logo"/>
		<record from="57099588" to="graphics/pictures/comp/57099588/logo"/>
		<record from="57099945" to="graphics/pictures/comp/57099945/logo"/>
		<record from="57099954" to="graphics/pictures/comp/57099954/logo"/>
		<record from="57099958" to="graphics/pictures/comp/57099958/logo"/>
		<record from="57100609" to="graphics/pictures/comp/57100609/logo"/>
		<record from="57100619" to="graphics/pictures/comp/57100619/logo"/>
		<record from="57102772" to="graphics/pictures/comp/57102772/logo"/>
		<record from="57102777" to="graphics/pictures/comp/57102777/logo"/>
		<record from="57102896" to="graphics/pictures/comp/57102896/logo"/>
		<record from="57102900" to="graphics/pictures/comp/57102900/logo"/>
		<record from="57102903" to="graphics/pictures/comp/57102903/logo"/>
		<record from="7540027" to="graphics/pictures/comp/7540027/logo"/>
		<record from="7540044" to="graphics/pictures/comp/7540044/logo"/>
		<record from="7540049" to="graphics/pictures/comp/7540049/logo"/>
		<record from="7540051" to="graphics/pictures/comp/7540051/logo"/>
		<record from="7540054" to="graphics/pictures/comp/7540054/logo"/>
		<record from="7540057" to="graphics/pictures/comp/7540057/logo"/>
		<record from="7540059" to="graphics/pictures/comp/7540059/logo"/>
		<record from="7540061" to="graphics/pictures/comp/7540061/logo"/>
		<record from="7540063" to="graphics/pictures/comp/7540063/logo"/>
		<record from="7540076" to="graphics/pictures/comp/7540076/logo"/>
		<record from="7540090" to="graphics/pictures/comp/7540090/logo"/>
		<record from="7540205" to="graphics/pictures/comp/7540205/logo"/>
		<record from="7540445" to="graphics/pictures/comp/7540445/logo"/>
		<record from="7540446" to="graphics/pictures/comp/7540446/logo"/>
		<record from="7540447" to="graphics/pictures/comp/7540447/logo"/>
		<record from="7540448" to="graphics/pictures/comp/7540448/logo"/>
		<record from="7540449" to="graphics/pictures/comp/7540449/logo"/>
		<record from="7540450" to="graphics/pictures/comp/7540450/logo"/>
		<record from="7540454" to="graphics/pictures/comp/7540454/logo"/>
		<record from="7542194" to="graphics/pictures/comp/7542194/logo"/>
		<record from="7542202" to="graphics/pictures/comp/7542202/logo"/>
		<record from="7542203" to="graphics/pictures/comp/7542203/logo"/>
		<record from="7542204" to="graphics/pictures/comp/7542204/logo"/>
		<record from="7542205" to="graphics/pictures/comp/7542205/logo"/>
		<record from="7542445" to="graphics/pictures/comp/7542445/logo"/>
		<record from="7542452" to="graphics/pictures/comp/7542452/logo"/>
		<record from="7542453" to="graphics/pictures/comp/7542453/logo"/>
		<record from="7542454" to="graphics/pictures/comp/7542454/logo"/>
		<record from="7542456" to="graphics/pictures/comp/7542456/logo"/>
		<record from="7543265" to="graphics/pictures/comp/7543265/logo"/>
		<record from="7543568" to="graphics/pictures/comp/7543568/logo"/>
		<record from="7543631" to="graphics/pictures/comp/7543631/logo"/>
		<record from="7544054" to="graphics/pictures/comp/7544054/logo"/>
		<record from="7544102" to="graphics/pictures/comp/7544102/logo"/>
		<record from="7544116" to="graphics/pictures/comp/7544116/logo"/>
		<record from="7544134" to="graphics/pictures/comp/7544134/logo"/>
		<record from="7544887" to="graphics/pictures/comp/7544887/logo"/>
		<record from="7545684" to="graphics/pictures/comp/7545684/logo"/>
		<record from="7546337" to="graphics/pictures/comp/7546337/logo"/>
		<record from="7546368" to="graphics/pictures/comp/7546368/logo"/>
		<record from="7546430" to="graphics/pictures/comp/7546430/logo"/>
		<record from="7546743" to="graphics/pictures/comp/7546743/logo"/>
		<record from="7546801" to="graphics/pictures/comp/7546801/logo"/>
		<record from="7546995" to="graphics/pictures/comp/7546995/logo"/>
		<record from="7547031" to="graphics/pictures/comp/7547031/logo"/>
		<record from="7547569" to="graphics/pictures/comp/7547569/logo"/>
		<record from="7547571" to="graphics/pictures/comp/7547571/logo"/>
		<record from="7547572" to="graphics/pictures/comp/7547572/logo"/>
		<record from="7547883" to="graphics/pictures/comp/7547883/logo"/>
		<record from="7549073" to="graphics/pictures/comp/7549073/logo"/>
	</list>
</record>
 
User avatar
nik_33
Asst Researcher AEK - Staff
Asst Researcher AEK - Staff
Topic Author
Posts: 15235
Joined: Thu Dec 08, 2005 8:24 pm
Status: Survive

Re: FMV'13 Logos

Sun Jun 23, 2013 4:16 pm

Παραγγελιά και η Audax SP

Image
 
User avatar
mysterio
Coach
Coach
Posts: 2732
Joined: Mon May 09, 2005 11:31 pm
Football Manager της ομάδας: Newcastle Utd
Αγαπημένη Ομάδα: Ολυμπιακός - Newcastle
Location: Managerland

Re: FMV'13 Logos

Sun Jun 23, 2013 4:45 pm

[Image Image Image Image


Της Roma βγαίνει ψιλοχάλια, πρέπει να βρεθεί καλύτερο
 
User avatar
rimini
Moderator
Moderator
Posts: 6795
Joined: Fri Dec 03, 2010 6:20 pm
Football Manager της ομάδας: Rimini
Αγαπημένη Ομάδα: ΑΕΚ, Ιnter, Rimini
facebook προφίλ: constantinos.balabanos
twitter: Costas_Bal

Re: FMV'13 Logos

Sun Jun 23, 2013 4:47 pm

 
User avatar
patra1989
Director Of Football
Director Of Football
Posts: 5160
Joined: Mon Oct 25, 2010 10:46 pm

Re: FMV'13 Logos

Sun Jun 23, 2013 4:48 pm

Spoiler: show
Image
 
User avatar
skerzos
Football Demi-God
Football Demi-God
Posts: 15032
Joined: Wed Jul 30, 2008 6:42 pm
Αγαπημένη Ομάδα: Celtic, Liverpool

Re: FMV'13 Logos

Sun Jun 23, 2013 4:57 pm

BX - Βελγιο - 8150298
Roma - Ιταλια - 1100
 
User avatar
nik_33
Asst Researcher AEK - Staff
Asst Researcher AEK - Staff
Topic Author
Posts: 15235
Joined: Thu Dec 08, 2005 8:24 pm
Status: Survive

Re: FMV'13 Logos

Sun Jun 23, 2013 5:40 pm

Έχει κάτι σκουπιδάκια το logo της Ρόμα γύρω γύρω :D
 
User avatar
mysterio
Coach
Coach
Posts: 2732
Joined: Mon May 09, 2005 11:31 pm
Football Manager της ομάδας: Newcastle Utd
Αγαπημένη Ομάδα: Ολυμπιακός - Newcastle
Location: Managerland

Re: FMV'13 Logos

Sun Jun 23, 2013 5:48 pm

Άψογο του Patra ;)

Image Image
 
User avatar
mysterio
Coach
Coach
Posts: 2732
Joined: Mon May 09, 2005 11:31 pm
Football Manager της ομάδας: Newcastle Utd
Αγαπημένη Ομάδα: Ολυμπιακός - Newcastle
Location: Managerland

Re: FMV'13 Logos

Mon Jun 24, 2013 4:25 am

Image Image
Image Image
Image Image
 
User avatar
mysterio
Coach
Coach
Posts: 2732
Joined: Mon May 09, 2005 11:31 pm
Football Manager της ομάδας: Newcastle Utd
Αγαπημένη Ομάδα: Ολυμπιακός - Newcastle
Location: Managerland

Re: FMV'13 Logos

Tue Jun 25, 2013 6:38 pm

Image Image
 
User avatar
mysterio
Coach
Coach
Posts: 2732
Joined: Mon May 09, 2005 11:31 pm
Football Manager της ομάδας: Newcastle Utd
Αγαπημένη Ομάδα: Ολυμπιακός - Newcastle
Location: Managerland

Re: FMV'13 Logos

Wed Jun 26, 2013 5:30 pm

Image Image
 
User avatar
mysterio
Coach
Coach
Posts: 2732
Joined: Mon May 09, 2005 11:31 pm
Football Manager της ομάδας: Newcastle Utd
Αγαπημένη Ομάδα: Ολυμπιακός - Newcastle
Location: Managerland

Re: FMV'13 Logos

Thu Jun 27, 2013 8:13 pm

Alternative

Image Image
 
User avatar
DimiZag
Youth Team Manager
Youth Team Manager
Posts: 2241
Joined: Tue Apr 10, 2012 4:30 pm
Football Manager της ομάδας: Leeds United
Αγαπημένη Ομάδα: Milan, Ath. Bilbao, Newcastle
Status: Πολίτης ξανά λέμε και κλαίμε.

Re: FMV'13 Logos

Sat Jun 29, 2013 1:15 am

Λοιπονννν! Θα ηθελα αυτο εδω το σημα αν ειναι εφικτο! :D

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Club_ ... o_logo.svg
 
User avatar
mysterio
Coach
Coach
Posts: 2732
Joined: Mon May 09, 2005 11:31 pm
Football Manager της ομάδας: Newcastle Utd
Αγαπημένη Ομάδα: Ολυμπιακός - Newcastle
Location: Managerland

Re: FMV'13 Logos

Sun Jun 30, 2013 9:20 am

Image Image